Marketing en PR

Doelgroepgericht en creatief. Dit zijn de ingrediënten voor een succesvol marketing- en pr-beleid in de cultuursector. Commercieel denken en samenwerken vormen een kader waarbinnen de marketing zich ook binnen de cultuursector beweegt. Samenwerken is merk versterken.

In de visie van Art Interim ontwikkelt marketing mee met de organisatie en is niet zozeer productgericht maar merkgericht. Missie en visie van de organisatie worden uitgedragen in een merk met een eerlijke, heldere filosofie. Deze spreekt de doelgroep aan en blijft dat doen.

Het opzetten en onderhouden van een Vriendenvereniging is een verhaal apart. Waarom worden mensen Vriend van de organisatie? Hoe blijven ze dat? Hoe kunnen Vrienden betrokken worden bij de organisatie?

Art Interim geeft advies en maakt een strategisch en werkbaar plan.

Inrichting

Art Interim betrekt alle lagen van een erfgoedinstelling bij belangrijke processen. Dus ook bij inrichting.

Voorafgaand aan een inrichting wordt een projectplan gemaakt. Interne en externe partijen worden vanaf het begin betrokken bij de uitvoering van zowel van tijdelijke inrichting van tentoonstellingen als van inrichting van de vaste opstelling. Zo worden onaangename verrassingen gedurende het inrichtingsproces voorkomen.

Met een gedegen projectplan kunnen extern gelden worden gezocht, mogelijke bruikleengevers geworven worden en het is een toevoeging aan het beleidsplan.

Voor advies over inrichting, het maken van een projectplan of het uitvoeren ervan, kan Art Interim een sparring partner en deelgenoot zijn.

Management

Goed management maakt het mogelijk om op een gestructureerde wijze de missie van de organisatie en gestelde doelen uit te voeren.

Met collectiemanagement kan een erfgoedorganisatie haar beoogde doelen realiseren; verzamelen, registreren, documenteren, interpreteren, beheren, onderzoeken, presenteren en evalueren.

Collectiemanagement reikt organisatiebreed en vormt met cultureel ondernemerschap de basis voor een gezonde organisatie.

Art Interim helpt een stappenplan te maken om de missie van de organisatie te vertalen naar prioriteiten en motiverend en effectief management.

Tentoonstellingen

In een presentatie wordt een verhaal verteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het fysieke voorwerp, kennis over de functie en betekenis ervan, en de context. De gebruikte middelen bij een presentatie zijn mede afhankelijk het verzamelbeleid van de instelling, de doelgroep en de beschikbare gelden. Zaken als een goede routing, helder tekstgebruik en het gebruik van de leertheorie van Kolb vergroten het daadwerkelijke bereik, communicatie, met het publiek. Art Interim zoekt naar een zo compleet mogelijk beeld van een onderwerp. Daarbij worden liefst bruiklenen van zowel particulieren als andere erfgoedorganisaties ingezet en ook eigen (ongeziene) depotstukken. Hierbij worden in een vroeg stadium, zowel intern als extern, zoveel mogelijk personen en organisaties betrokken en kan de context zo breed mogelijk worden gepresenteerd.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd in een nadere kennismaking, stuur dan een e-mail naar Charlotte van Dijk of vul onderstaand formulier in.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.